LYGIŲ GALIMYBIŲ PLĖTROS CENTRAS

Mažiname stereotipus, kad jaustumėtės saugiai.

logoDaugiau nei 10 metų veikianti nevyriausybinė organizacija vykdo informacines kampanijas ir advokaciją, organizuoja mokymus ir seminarus, rengia straipsnius ir leidinius, atlieka tyrimus ir teikia ekspertizę lyčių lygybės, lygių galimybių klausimais.

Pagrindiniai organizacijos tikslai:

  • Siekti moterų ir vyrų lygių teisių įtvirtinimo ir jų įgyvendinimo;
  • Skatinti lygias galimybes, mažinti diskriminacijos apraiškas, vykdant prevencinę veiklą Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme nustatytais diskriminacijos pagrindais;
  • Ugdyti visuomenės pagarbą įvairovei, žmogaus teisių suvokimą ir nepakantumą diskriminacijai dėl lyties, etninės („rasinės“) kilmės, religijos, negalios, amžiaus, lytinės orientacijos;
  • Keisti neigiamai stereotipinį moterų bei vyrų, amžiaus grupių, tautinių, etninių mažumų, neįgaliųjų ir kitų socialinių grupių įvaizdį visuomenėje;
  • Plėtoti ir populiarinti lyčių lygybės idėjas, stiprinti moterų ir vyrų asmeninę ekonominę nepriklausomybę.

Šiuo metu Lygių galimybių plėtros centras kartu su partneriais įgyvendina keletą stambesnių projektų. Vienas jų – „Globalios teisės, lokalūs veiksmai: moterų balsai pažangai“. Juo siekiama stiprinti sąveikiniu požiūriu pagrįstą lyčių lygybės diskursą ir advokatavimo kompetencijas moterų žmogaus teisių klausimais. Centras parengė alternatyviąją ataskaitą CEDAW komitetui, kurią pristatys liepos mėnesį. Kiti vykdomi projektai skirti kovoti su smurtu prieš moteris, didinti moterų politinį atstovavimą, kompleksiškai spręsti diskriminacijos darbo rinkoje prevencijos klausimus. Nors organizacijos veikla labiausiai susijusi su lyčių lygybe (nagrinėjant ją sąveikoje su kitais tapatybės aspektais), pastaraisiais metais organizacija taip pat sėkmingai įgyvendina ne Europos Sąjungos piliečių integracijos projektus ir vystomojo bendradarbiavimo iniciatyvas su kaimyninėmis šalimis.

Lygių galimybių plėtros centras nuolat dalyvauja įvairių darbo grupių veikloje, atstovauja pažeidžiamų grupių interesus susitikimuose su valstybinių institucijų atstovais, kartu su kitomis organizacijomis rengia alternatyvias ir šešėlines ataskaitas. Centras yra nacionalinių tinklų – Žmogaus teisių koalicijos, Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos, Lietuvos moterų lobistinės organizacijos, NVO tinklo ReGina – ir tarptautinių tinklų – ENAR, AWID, IGPN – narys.

Organizacijos veikla būtų neįmanoma be EEA Grants (NVO Programos Lietuvoje), Europos Komisijos ir kitų donorų paramos.

Adresas: Raugyklos g. 15-209, 01140 Vilnius
Telefonas: +370 (679) 80607
El. paštas: info@gap.lt
Web: gap.lt
Facebook: www.facebook.com/gap.lt